Yönetim Takımları Araştırma ve Yetenek Havuzları Olusturma (Talent Mapping)

Geçtiğimiz yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yöneticilerin görev sürelerinin kısaldığını ve ani yönetim değişikliklerinde organizasyonaların zaman ve kaynak kaybına uğradıklarını gözlemledik. Bu eğilimin önümüzdeki dönemde de devam edeceği şirketlerin Insna Kaynakları ve Genel Müdürleri’inin katılımı ile yaptığımız “Yeni Kariyer Düzeni” toplantılarında da açıkça ortaya konmakta. Şirketler için doğru stratejinin en iyi yöneticileri koruyabilmek için ve her zaman en iyiyi çekebilmek için en iyi araçlara sahip olması gerektiği konusunda tüm paydaşlar hemfikir.

Stanton Chase bu noktada müşterilerine kilit yönetim pozisyonları için sektördeki yetenekleri takip etme ve yönetici değişikliği anında hızlı hareket edebilme imkanı sağlayan yetenek havuzları oluşturmasına imkan sağlıyor.