Yönetim Kurulu ve CEO

Organizasyonların başarılarının en önemli anahtarı güçlü yönetim kurulları ve doğru liderlik ile yürütmenin yapı taşları olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve CEO’lar Stanton Chase International’ın yönetici araştırma ve liderlik çözümlerindeki odak noktasıdır.

Stanton Chase International Yönetim Kurulu ve CEO hizmetlerini bir hizmet grubu haline getirerek bu konuda uluslarası bilgi birikiminin ve uzamnlığın global olarak paylaşılmasını hedeflemiştir. Yalnızca partner seviyesinde hizmet verdiğimiz bu alanda uluslarası çalışma grupları gelişmeleri, araştırma ve değerlendirme trandlerini, endüstriyel ve fonksiyonel dinamikleri düzneli olarak paylaşarak süreç, yöntem ve araçlarını düzneli olarak güncellemektedirr.

Günümüzde Yönetim Kurulu ve CEO’ların karşılaştıkları zorluklar ve paydaşların beklentileri her geçen gün artmaktadır. Başarılı iş sonuçları beklentileri kaynaklar, fiyatlar ve ekonomik göstergelerdeki belirsiliğe karşın yükselmekte, yönetim kurulu ve CEO’rdan toplumsal ve sosyal beklentiler de çoğalmaktadır. Bu bağlamda Yönetim kurlu ve CEO seçimi her geçen gün daha önemli bir hale gelmekte ve liderlik ihtiyacı tarnsformasyon, finansal başarı, inovasyon, toplumsal fayda stratejik çeviklik, ve kültürel hassasiyeti de içine alarak genişlemektedir.

Bu noktada yaklaşımız etkin üst düzey hizmet, yakın çalışma ve iş ortakığı, derin dineleme ve danışmanlık, uluslararsı network kullanımı, ve derinlikli araştırmalarla müşterilerimizin Yönetim Kurulu ve CEO pozisyonlarında doğru seçimi yapmalarını sağlamaktır. Tüm diğer alanlarda olduğu gibi güçlü risk yönetimi, ve gizlilik Yönetim Kurulu ve CEO hizmetlerrinde de temel prensibimizdir.

Yönetim Kurulu ve CEO araştırma ve değerlendirme çalışmalarında, organizsasyon ve endüstrinin dinamikleri, şirketin yaşam evresindeki yeri, kültürü, stratejileri incelenerek aranan liderin sahip olması gereken özellikler ve beklentiler derinlikli bir şekilde değerlendirilerek her bir proje için özel ve ihtiyaçlara özgü bir strateji belirlenir. Bununla kastedilen projelerin derinlikli, yaratıcı, esnek ve ihtiyaçlara özel bir şekilde yürütülmesidir.

CEO Index araştırmamıza buradan ulaşabilirsiniz.