Üst Düzey Yönetici Koçluğu – İlk 90 Gün Koçluğu

Stanton Chase Turkiye olarak CTI akreditasyonlu yönetim danışmanlığı, liderlik hizmetleri ve eğitim gelişim geçmişli koçlarla çalışarak Ko-Aktif yaklaşım çerçvesinde yönetici koçluğu ve ilk 90 gün koçluğu hizmetleri vermekteyiz.

Koçluk yaklaşımımızda amacımız, yöneticiler ve liderleri güçlü iş, sektör ve danışamanlık deneyimi sahibi koçlarla bir araya getirerek doğru eşleşmeleri sağlamak ve,

Büyüme perspektifini geliştirmek isteyen

Stratejik düşünme, iletişim ve karar alma becerileri üzerine daha fazla odaklanan

Azami performanslarını göstermek isteyen

• Yeni pozisyonlara ilerleyen

Kariyer ya da pozisyon geçişlerinde olan

Yükselen liderlere ve şirketlerine hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda destek olmaktır.

 Koçluk yaklaşımımız;

Değerleri ve amaçları doğrultusunda danışanı hayatta ilerlemek için teşvik ederek,

Danışanın hedefine ilerlemesi için güçlü ve zayıf yönleri konusunda bilinçlenmesini sağlayarak,

Bireysel performansın yanında lider ve yöneticilerin aynı zamanda şirket içine bir kültür getirerek kurumun uygulama kapasitesini de etkilemeyi amaçlar.

Şirket koçluğunun verimliliği arttırdığı ve iş çevresinde azami performansa ulaşmak için yetenek potansiyelini açığa çıkardığı bilinmektedir.

Biz, danışanın sonuçlara nasıl ulaştığına, içindeki cevherleri nasıl çıkardığına, vizyon ile nasıl liderlik yaptığına ve kurumsal sistemleri nasıl geliştirdiğine odaklanırız.

Üretim yükümlülüğüne karşı kendini koruma ve uyumlaştırmaya karşı saldırı gibi kendini kısıtlayan stilleri ölçer ve kendini koruma, başkaların onayı için çalışma ve yüksek kontrol taktikleri ile sonuçlar elde etme gibi stilleri görürüz.

 • Şirket içerisindeki yönetimsel varlığın artmasına yardımcı oluruz.

 • Müşterilerimizi becerilerini sürekli olarak geliştirmeleri ve hedeflerine ulaşmak için gerekli olduğu takdirde gelişmeye yönelik yeni ittifaklar geliştirmesi için teşvik ederiz.

Koçluğun maddi sonuçları

Verimlilik  Kalite  Organizasyon gücü  Motivasyon  Sonuç karlılığı  Artan ciro

Koçluğun maddi olmayan sonuçları

Raporlar, paydaşlar, eşler, müşterilerle ilişkilerin gelişmesi

Gelişmiş takım çalışması

Artan mesleki tatmin

Azalan ihtilaflar

Artan kurumsal bağlılık

Koçluğun Yatırım Getirisi

Manchester’dan bir danışmanlık grubunun Fortune 100 yönetici çalışması, koçluğun program maliyetinin neredeyse altı katı oranında bir yatırım getirisi ile sonuçlandığını ortaya çıkarmıştır.

Uluslararası Personel Yönetim Derneğine ait bir araştırma, koçluk eğitim ile birleştirildiğinde verimliliğin (sadece eğitimle %22 olan bu oranla karşılaştırıldığında) %88 oranında arttığını ortaya çıkarmıştır.

MetrixGlobal tarafından yürütülen Fortune 500 iletişim şirketleri çalışması yönetici koçluğunun %529 oranında bir yatırım getirisi ile sonuçlandığını ortaya çıkarmıştır.

İlişkimiz dahilinde sözleşme yaptığımız konular;

Amaç ve hedefler - Zaman çizelgesi - Değerlendirmeler - Başarı Ölçümü - Paydaşların Rolleri - Gizlilik Anlaşması

İLK 90 GÜN KOÇLUĞU

İlk 90 gün Koçluğu yöneticinin yeni bir pozisyona ya da şirkete geçisinin ya da terfisinin ilk 90 gününde sunulur ve her biri 60 dakika sürecek şekilde 6 kez gerçekleştirilir.

İlk 90 gün koçluğu, yöneticinin yeni pozisyonuna en hızlı ve etkin bir şekilde adapte olmasını hedefler.

Yeni bir görevdeki yöneticinin şirketten içeri adımını attığında;

 Mihenk Taşlarını (Milestones) belirlemiş

  İlk 3 ay içerisinde;

 Kurumsal kültürü ve bunun iş yapış şekline olan etkisini anlamış,

 Etkin bir şekilde entegre olmuş,

 Hızlı ve görünür adımlar atmış,

 Değer yaratmaya başlamış olmalıdır.

Bunun için yöneticinin ilk 3 ayda;

 Ekibini tanımak ya da oluşturmak,

 Vizyon ve hedeflerini ifade etmek,

 YK başkanı ve YK, CEO ve diğer paydaşlar için kritik konuları belirlemek ve ifade etmek,

 Kişisel stil ve yaklaşımını, şirket kültürü ile harmanlamak yolunda mesafe katetmiş olmalıdır.

Bu kritik başarı adımları için yöneticinin

 İletişim

 Kültür yönetimi

 Kişisel yetkinliklerin geliştirilmesi konusunda desteğe ihtiyacı olacağı açıktır.

Stanton Chase İstanbul olarak 90 gün koçluğunda, yöneticilere tasarlanmış bir çerçeve içinde ve bütünsel bir yaklaşımla bu dönemi başarı ile yönetmesi konusunda destek oluruz.