Stanton Chase International

Stanton Chase International geçmişi 1970’lere dayanan ABD, İngiltere ve Hollanda’da yerleşik 3 yönetici araştırma şirketinin 1990 yılında birleşmesi ile kurulmuştur. Bu tarihten itibaren özellikle gelişen ekonomilerde hızlı bir şekilde büyüyen Stanton Chase, 2007 yılı itibari ile dünyanın ilk 10 yönetici araştırma şirketi arasına girmiştir.

Stanton Chase International kurulduğu günden bu yana müşteri çıkarlarını ve önceliklerini ön plana koyan çalışma tarzı ile önce müşterisini dinleme prensibini uygulamış ve iş ilişkisi modelini tedarikçiden ziyade iş ortağı modeline başarı ile adapte etmiştir. Bunun bir göstergesi olarak Stanton Chase International’ın müşterilerinin %80’i uzun dönemli müşterilerden oluşmakta ve müşteri memnuniyet oranı %90’larda seyretmektedir.

Stanton Chase danışmanları şirketlerin yetenek konusunda stratejik danışmanları olarak konumlanmakta, müşterilerinin uzun vadeli stratejik hedefleri ile birlikte operasyonel mükemmelliği hedeflemektedir.

Stanton Chase felsefesi global erişim, bölgesel uzmanlık ve yerel uygulama üzerine kurulmuştur. Şirket %1‘de yer almasının global avantajlarını kullanmakla birlikte ortaklık modelinin hız, eseneklik, yaratıcılık gibi avantajlarını müşterilerine rakabetçi fayda olarak yansıtmaktadır.

Stanton Chase danışmanları iş ilişkilerini, dürüstlük, açıklık ve şeffalık üzerine kurmakta ve kültürlerini çalışkan, müşteri odaklı, esnek ve mütevazı olarak tanımlamaktadır.

Stanton Chase International websitesine www.stantonchase.com adresinden ulaşabilirsiniz.