Çağrı Alkaya – Türk CFO’lar, CEO olmak istiyor

Global araştırma şirketi Stanton Chase, Türkiye’deki üst düzey finansal yöneticilerin profilini araştırdı.

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerde çalışan CFO’lar, ağırlıklı olarak, Boğaziçi Üniversitesi’nde yetişiyor, kariyerlerinin ilerleyen döneminde genel müdür ya da CEO olmayı planlıyor. Sadece yüzde 26’sı ise gelecekte kendi şirketini kurmak veya danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlıyor.

Araştırma şirketi Stanton Chase, Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlerde görev yapan 250’den fazla üst düzey finans yöneticisinin katılımıyla Türkiye CxO Finans Araştırması’nı gerçekleştirdi. Araştırma sonucunda elde ettikleri bulguları değerlendiren Stanton Chase Türkiye Yönetici Ortağı Çağrı Alkaya, CFO’lar için güven ve itibarın en önemli ölçüt olmaya devam ettiğini bir kez daha gözler önüne serdiklerini ifade etti. Alkaya, gelecekte teknolojik gelişmeler gibi mega trendler ve makroekonomik ortamın da CFO’ların şirketlerdeki rollerini değiştirmeye devam edeceğini belirtti.

En çok CFO Boğaziçi’nden

Araştırmaya katılan CFO’ların ağırlıklı olarak orta ve büyük ölçekli şirketlerde çalıştığı belirtilirken yaş aralığı 41 ile 50 arasında değişen katılımcıların, lisans eğitimlerini aldıkları üniversiteler arasında Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk sırada olduğu belirtildi. Bu üniversiteyi İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi takip ederken, CFO’ların yüzde 71’inin işletme veya iktisat bölümlerinden mezun olduğu kaydedildi.

Çalışmaya katılanların neredeyse yüzde 100’ü iyi derecede İngilizce biliyor ve bunu Almanca ve Fransızca takip ediyor.

Yüzde 89’unun sanayi ve imalat sektöründen geldiği, yüzde 44’ünün ise finans tecrübesine sahip olduğu katılımcıların yüzde 45’inin kariyerleri boyunca en az bir kez yurt dışında çalıştığı göze çarpıyor.

Aile şirketlerinde zorlanıyor

Özellikle aile şirketlerinde inisiyatif almakta zorlanan CFO’lar, bu tür belirsizlikler nedeniyle yüzde 75 oranında aile şirketlerinde çalışmaktan yana değiller. Aile şirketleri yerine çok uluslu ve orta ölçekli küresel şirketlerde görev yapmak isteyen CFO’lar, bu tür şirketlerde en iyi performanslarını sergileyeceklerine inanıyorlar.

CEO veya genel müdür olmak istiyor

Görevlerinin ve sorumluluklarının giderek daha kapsamlı bir hale gelmesi nedeniyle CFO’ların yüzde 73’ü şirketlerindeki en yakın iş ortaklarının genel müdür veya CEO’lar olduğunu ifade ediyor.

CFO’ların hatırı sayılır bir bölümü kariyerlerinin ilerleyen dönemlerinde genel müdür ya da CEO olmayı planlarken, yüzde 26’sı ise gelecekte kendi şirketini kurmak veya danışmanlık hizmeti vermeyi amaçlıyor. CFO görevinde uzun süreler kalmayı isteyenlerin oranı da çoğunlukta.

Araştırmaya dahil olan CFO’ların yaklaşık yüzde 34’ü yönetici bulma firmaları ile göreve gelirken, şirket içi terfiler ve kendi oluşturdukları profesyonel ağlar ile CFO koltuğuna oturanlar da bulunuyor.

Yetenek açığı olduğunu düşünüyorlar

Yöneticisi oldukları finans departmanlarını değerlendiren CFO’lar bölümlerindeki en önemli sorunun ticari yeteneklerin finansal yeteneklerle birleştirilmesi olduğunu düşünüyor. Yüzde 29’luk bu oranın yanı sıra CFO’ların yüzde 55 orta yönetim kademesinin, yüzde 19’u da üst yöneticilerin yetenek açığına sahip olduğunu düşünüyor.

Her geçen gün görevleri daha stratejik bir hal alan CFO’lar, günlük operasyonel ve rutin işlerden sıyrılmaya çalışıyor. Bu görevlerini orta yönetime devreden CFO’lar orta yönetim kademesinde bu görevleri yerine getirme konusunda bir eksiklik olduğuna inanıyor. Ankete cevap veren CFO’ların yarısı 2016 yılı geneli için makro değişiklikler ve rekabet ortamının artmasını şirketleri için kaygı verici bir unsur olarak görüyor.